Tillgänglighet är ett krångligt begrepp. Men sanningen är att har du inte koll på vad det innebär för din hemsida eller digitala tjänst så kan du gå miste om en mycket större del kunder än vad du tror, och i framtiden kommer du även kunna bli bötfälld för att slarva med det.
“The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.” – Tim Berners-Lee

Den vanligaste frågan företag ställer sig är ifall det verkligen är värt det.
"Mina besökare består ändå bara av människor utan funktionsvariationer eller övriga hinder". Detta tankesätt är både hemskt exkluderande, men också strategiskt osmart.

För det första är det viktigt att förstå att människor med funktionsvariationer inte utgör en obetydlig minoritet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har cirka 15% av världens befolkning någon form av funktionsvariation, vilket innebär att 1 av 7 personer kan behöva anpassad tillgång till digitala tjänster. Detta är en betydande del av din potentiella målgrupp som du riskerar att utesluta om din webbplats eller app inte är tillgänglig för dem.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att digital tillgänglighet inte bara handlar om att underlätta för personer med funktionsvariationer. En tillgänglig webbplats eller app gynnar alla användare. Tänk bara på de gånger du har försökt använda en webbplats på en mobil enhet med solskenet skärmande din skärm eller när du har behövt använda en webbplats i en bullrig miljö där ljudet varit avstängt. I dessa situationer blir tillgänglighetsfunktioner som tydlig och lättläst text, lättanvända navigeringsverktyg och möjligheten att styra webbplatsen med tangentbordet ovärderliga.

För det tredje så kan digital tillgänglighet vara en strategisk fördel för ditt företag. Att vara ledande inom tillgänglighet kan särskilja ditt varumärke och dessutom kan många länder ha lagar och regleringar som kräver att digitala tjänster är tillgängliga för alla användare, och att ignorera dessa krav kan leda till rättsliga konsekvenser och negativ publicitet för ditt företag.

Börja med sunt förnuft

Är du en designer eller utvecklare så skiljer det sig åt vad tillgänglighet innebär, nedan utgår jag ifrån att du är en designer eller ägare av en hemsida som använder ett webbverktyg för att hantera din hemsida.

Enligt WHO har 2.2 miljarder av världens befolkning någon typ av synnedsättning vilket motsvarar nästan 30% av världens befolkning.

Först och främst, om du vill se till att din webbplats är tillgänglig för alla bör du börja med det visuella. Det handlar inte bara om att underlätta för de 28% av befolkningen som lever med synnedsättningar, utan också för dem som kanske har ont om tid eller som använder din webbplats under speciella förhållanden.
Se till att texten är tydligt synlig oavsett bakgrundsfärg.
Använd en läsbar typsnittsstil och se till att det finns tillräckligt med utrymme mellan raderna för att underlätta läsningen.
Se till att länkar och knappar är tillräckligt stora för att nås både på dator och en mobil där någon kanske är i rörelse och skakig på händerna.
För de flesta användare är dessa det första tecknen på om din webbplats är tillgänglig eller inte. Det spelar en betydande roll för att skapa ett professionellt första intryck och en positiv användarupplevelse. Att göra dessa små justeringar kan göra en stor skillnad för alla som besöker din webbplats.

Ta hjälp av ett verktyg

De nästkommande stegen är kanske inte lika självklara för gemene man. Vidare handlar en tillgänglig hemsida om att alla funktioner ska kunna styras från ett tangentbord eller via röstkommando, att den är responsiv och fungerar väl på alla olika skärmenheter, att bilder ska ha en alternativ beskrivande text och videor har undertexter. Listan kan bli otroligt lång, och därför finns det verktyg du kan använda dig av för att underlätta ditt arbete.

Ta en snabb sökning på google eller vänd dig till guider som hjälper dig framåt som till exempel https://www.accessiblemetrics.com/blog/7-web-accessibility-testing-tools-for-every-need/. Det finns hundratals hemsidor och tjänster därute som hjälper dig analysera din hemsida för att hitta potentiella problem. Det kluriga kan sedan vara att förstå sig på dem och åtgärda dem.

Get nerdy med WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en avgörande resurs för att bedöma tillgängligheten för webbplatser. Deras riktlinjer är standarden för att säkerställa att digitalt innehåll kan uppfattas, användas och navigeras av alla, oavsett eventuella funktionsvariationer.

EU:s nya tillgänglighetsdirektiv, som planeras att träda i kraft 2025, är ett viktigt steg för att främja tillgänglighet online. Genom att bygga på WCAG:s riktlinjer syftar direktivet till att säkerställa tillgänglighet för alla, oavsett funktionsvariationer.

EU:s nya tillgänglighetsdirektiv, planerat att träda i kraft 2025, tar i hög grad inspiration från WCAG. Detta understryker betydelsen av att följa dessa riktlinjer för att vara i överensstämmelse med lagstiftningen och för att säkerställa att din webbplats är tillgänglig för en bredare publik.

Genom att besöka WCAG:s webbplats kan du få tillgång till en omfattande resurs av detaljerad information om hur du ska gå tillväga för att göra din webbplats tillgänglig. Även om läsningen kanske inte är den mest spännande, kan den ge ovärderlig vägledning för att förstå och implementera åtgärder för tillgänglighet på din webbplats.
Så även om det kan kännas lite tråkigt och tekniskt, är det värt att ta sig igenom materialet på WCAG:s webbplats om du vill skapa en webbplats som är öppen för alla och i överensstämmelse med de senaste tillgänglighetskraven. Det är ett viktigt steg för att säkerställa en inkluderande digital miljö och en framgångsrik närvaro online.